PRODUKTIONSUTRUSTNING OCH MASKINER

1. Metallfräs Haas VF-3 med följande rörelser: 1016 mm på X-axel, 508 mm på Y-axel och 742 mm på Z-axel. Skärverktyg inkluderar Mitsubishi, Seco, Iscar, Sandvik samt andra liknande instrument av hårdlegering och HSS. Vanligaste material som skärs med den maskinen är aluminium, stål och rostfritt stål. Skärverktyg inkluderar Mitsubishi, Seco, Iscar, Sandvik samt andra liknande instrument av hårdlegering och HSS.
2. Plasmaskärare ESAB DX 3000. Material med en tjocklek upp till 50 mm kan skäras. Maximal plåtstorlek 2500 × 6000 mm. Material som kan skäras: stål, aluminium, rostfritt stål. Tillverkningsprocessen för metallprodukter överensstämmer med standarder EVS EN ISO 3834-2 och EVS EN 1090-2.
3.  CNC-styrd kantpress Durma AD-R 30220. Presskraft 220 t. Presslängd 3 m.
4.  Sågning av material med maskinen Pilous.
5.  Som svetsmaskiner används olika typer av FastMIG-utrustning från Fronius och Kemppi, samt MIG/MAG-utrustning från Fronius och Lincoln Electric. Både konventionell och vattenkyld utrustning används.
6. PVC-svetsning. Tillverkningsprocessen för stommar till PVC-hallar överensstämmer med standarder EVS EN ISO 3834-2 och EVS EN 1090-2.