REDSKAP OCH TILLBEHÖR FÖR BETONGPRODUKTION.

Transportfixtur och fixturer till betongplattor, förvaringsfixturer till betongplattor.